ДЕФЕНС КАПИТАЛ ИНДЪСТРИ (ДКИ)

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-12-5 / 31.01.2020
 • Валиден от
  31.01.2020
 • Валиден до
  31.01.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ДЕФЕНС КАПИТАЛ ИНДЪСТРИ (ДКИ) " ООД
ЕИК:
200557357
Лице с представителна власт:
РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ РУДЕНКО
Седалище:
1528 София, ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 5 А;
Адрес на управление:
1528 София, ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 5 А; тел. 024425661, email: info@dci-bg.com