ДИНС Инженеринг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-102-5 / 03.10.2022
 • Валиден от
  03.10.2022
 • Валиден до
  03.10.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ДИНС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ЕИК:
207007049
Лице с представителна власт:
Ивайло Ненов Йонев
Седалище:
1113 гр. София; ул. "Константин Щъркелов" № 13; Вход А; Ет. 7; Ап. 16;
Адрес на управление:
1113 гр. София; ул. "Константин Щъркелов" № 13; Вход А; Ет. 7; Ап. 16; email: office.dinse@gmail.com