ДЖАЙДЕН БЪЛГАРИЯ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-113-5 / 19.05.2023
 • Валиден от
  19.05.2023
 • Валиден до
  19.05.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ДЖАЙДЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ЕИК:
205275842
Лице с представителна власт:
Тодор Иванов Бодев
Седалище:
1202 гр. София; р-н Оборище; ул. "Кирил и Методий" № 7; Ет. 1; Ап. 1;
Адрес на управление:
1202 гр. София; р-н Оборище; ул. "Кирил и Методий" № 7; Ет. 1; Ап. 1;