ЕКЗЕК ТЕХ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-149-5 / 17.03.2023
 • Валиден от
  17.03.2023
 • Валиден до
  17.03.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЕКЗЕК ТЕХ" ЕООД
ЕИК:
205622524