ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-88-5 / 03.10.2022
 • Валиден от
  03.10.2022
 • Валиден до
  03.10.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН" ООД
ЕИК:
118510481