ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-28-5 / 01.04.2020
 • Валиден от
  01.04.2020
 • Валиден до
  01.04.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ" АД
ЕИК:
123132147