ИНКОМА – ЦАНКА ГЕОРГИЕВА

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-99-5 / 25.07.2019
 • Валиден от
  25.07.2019
 • Валиден до
  25.07.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
ЕТ "ИНКОМА – ЦАНКА ГЕОРГИЕВА"
ЕИК:
030041661