КАЛАНДОР

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-147-5 / 09.12.2021
 • Валиден от
  09.12.2021
 • Валиден до
  09.12.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"КАЛАНДОР" ЕООД
ЕИК:
130028896