КИНТЕКС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-46-5 / 22.05.2019
 • Валиден от
  22.05.2019
 • Валиден до
  22.05.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"КИНТЕКС" ЕАД
ЕИК:
000725995