КОНТРАКС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-11-5 / 31.01.2020
 • Валиден от
  31.01.2020
 • Валиден до
  31.01.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"КОНТРАКС" АД
ЕИК:
175415627