КООРИС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-69-5 / 29.06.2021
 • Валиден от
  29.06.2021
 • Валиден до
  29.06.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"КООРИС" ООД
ЕИК:
206181538