КРЕЗ АРМЪРИ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-66-5 / 22.05.2019
 • Валиден от
  22.05.2019
 • Валиден до
  22.05.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"КРЕЗ АРМЪРИ " ЕООД
ЕИК:
204210795