ЛАСА ИНЖИНЕРИНГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-99-5 / 23.09.2020
 • Валиден от
  23.09.2020
 • Валиден до
  23.09.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЛАСА ИНЖИНЕРИНГ" ООД
ЕИК:
203177068