ЛОДОЗ КОНСУЛТ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-71-5 / 30.08.2022
 • Валиден от
  30.08.2022
 • Валиден до
  30.08.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЛОДОЗ КОНСУЛТ" ЕООД
ЕИК:
203000267
Лице с представителна власт:
ИВАН ДОЙЧИНОВ ДОЙЧЕВ
Седалище:
1505 София, ул."РУСАЛКА" № 48; Вход А; Ет. 2; Ап. 4;
Адрес на управление:
1505 София, ул."РУСАЛКА" № 48; Вход А; Ет. 2; Ап. 4; email: idoichev@abv.bg