МАРТИМА

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-65-5 / 19.05.2023
 • Валиден от
  19.05.2023
 • Валиден до
  19.05.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МАРТИМА" ЕООД
ЕИК:
131201326
Лице с представителна власт:
ЖАСМИНА МИЛЕВА КАРАМИТЕВА
Седалище:
1172 гр. София; р-н Изгрев; ул. "Крум Кюлявков" № 25; Вход Д; Ап. 5; тел. 02 9629130; email: martima.bg@gmail.com
Адрес на управление:
1172 гр. София; р-н Изгрев; ул. "Крум Кюлявков" № 25; Вход Д; Ап. 5; тел. 02 9629130; email: martima.bg@gmail.com