МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-19-5 / 25.02.2022
 • Валиден от
  25.02.2022
 • Валиден до
  25.02.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ" ООД
ЕИК:
204358349
Лице с представителна власт:
Светослав Сашев Дерменджиев
Седалище:
1336 гр. София, р-н Люлин, ул. "Андрей Германов" № 11
Адрес на управление:
1336 гр. София, р-н Люлин, ул. "Андрей Германов" № 11, email: slavi@alehouse.bg