МЕТАЛХИМ-КОМЕРС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-8-5 / 24.02.2021
 • Валиден от
  24.02.2021
 • Валиден до
  24.02.2026
 • Статус
  Валиден
 • Основание и дата на спиране, изменяне, отнемане или прекратяване:
  Спира за 6 месеца поради нарушен критерий за надежност (до 17.01.2024)
Фирма:
"МЕТАЛХИМ-КОМЕРС" АД
ЕИК:
129007061