МИЛТЕХ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-20-5 / 27.02.2020
 • Валиден от
  27.02.2020
 • Валиден до
  27.02.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МИЛТЕХ" ЕООД
ЕИК:
121741808