МК ГЪН

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-58-5 / 19.05.2023
 • Валиден от
  19.05.2023
 • Валиден до
  19.05.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МК ГЪН " ЕООД
ЕИК:
206519192
Лице с представителна власт:
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЙОТОВ
Седалище:
4230 гр. Асеновград, ул."Божур" № 4; emai: info@mkgun.com
Адрес на управление:
4230 гр. Асеновград, ул."Божур" № 4; emai: info@mkgun.com