МОНО-2

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-144-5 / 25.02.2022
 • Валиден от
  25.02.2022
 • Валиден до
  25.02.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МОНО-2" ЕООД
ЕИК:
115668024