МП ПРОПЪРТИ 2021

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-38-5 / 08.06.2022
 • Валиден от
  08.06.2022
 • Валиден до
  08.06.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МП ПРОПЪРТИ 2021" ЕООД
ЕИК:
206605937
Лице с представителна власт:
Петко Ангелов Петков
Седалище:
4109 област Пловдив, с. Браниполе; местност "ЧИИРИТЕ" 020В
Адрес на управление:
4109 област Пловдив, с. Браниполе; местност "ЧИИРИТЕ" 020В, email: lawyer@petkoangelov.bg