МТГ-ДЕЛФИН

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-61-5 / 28.04.2021
 • Валиден от
  28.04.2021
 • Валиден до
  28.04.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МТГ-ДЕЛФИН" АД
ЕИК:
103193349