НАЙТХОГ - БЪЛГАРИЯ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-42-5 / 29.06.2021
 • Валиден от
  29.06.2021
 • Валиден до
  29.06.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"НАЙТХОГ - БЪЛГАРИЯ" АД
ЕИК:
202682893