НЕРИНА ТЕХНОЛОДЖИ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-62-5 / 24.06.2020
 • Валиден от
  24.06.2020
 • Валиден до
  24.06.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"НЕРИНА ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД
ЕИК:
130840125