НИБИРУ ИНЖЕНЕРИНГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-154-5 / 17.01.2023
 • Валиден от
  17.01.2023
 • Валиден до
  17.01.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"НИБИРУ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
ЕИК:
204537131