НИК-2007

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-98-5 / 20.05.2021
 • Валиден от
  20.05.2021
 • Валиден до
  20.05.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"НИК-2007" ООД
ЕИК:
107585543