ОМЗ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-117-5 / 20.01.2021
 • Валиден от
  20.01.2021
 • Валиден до
  20.01.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ОМЗ" ООД
ЕИК:
831641688