ОПТИКС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-19-5 / 24.02.2021
 • Валиден от
  24.02.2021
 • Валиден до
  24.02.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ОПТИКС" АД
ЕИК:
121722373