ПАНОВ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-86-5 / 30.08.2022
 • Валиден от
  30.08.2022
 • Валиден до
  30.08.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ПАНОВ" ЕООД
ЕИК:
103785856
Лице с представителна власт:
АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ ПАНОВ
Седалище:
9000 гр. Варна, ул. "ЯН ХУНИЯДИ" №31; Ет. 3 офис 306;
Адрес на управление:
9000 гр. Варна, ул. "ЯН ХУНИЯДИ" №31; Ет. 3 офис 306, email: panovbg@gmail.com