РИАРМ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-77-5 / 12.08.2020
 • Валиден от
  12.08.2020
 • Валиден до
  12.08.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"РИАРМ" ЕООД
ЕИК:
205854857
Лице с представителна власт:
Даниела Димитрова Киркова