РОСБУЛ АРМ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-56-5 / 21.05.2020
 • Валиден от
  21.05.2020
 • Валиден до
  21.05.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"РОСБУЛ АРМ" ЕООД
ЕИК:
121536792
Лице с представителна власт:
ВЕСЕЛИН ТОНЧЕВ НИКОЛОВ