САМАРМ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-84-5 / 01.07.2019
 • Валиден от
  01.07.2019
 • Валиден до
  01.07.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"САМАРМ" ООД
ЕИК:
204728624
Лице с представителна власт:
Петър Николов Георгиев и Йордан Стефанов Симеонов, заедно