СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-48-5 / 08.06.2022
 • Валиден от
  08.06.2022
 • Валиден до
  08.06.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС" ООД
ЕИК:
203478623
Лице с представителна власт:
Дойко Чонов Дънев