СЕЛВА

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-17-5 / 24.02.2021
 • Валиден от
  24.02.2021
 • Валиден до
  24.02.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СЕЛВА" ЕООД
ЕИК:
202684474
Лице с представителна власт:
Васил Ангелов Колев
Седалище:
1407 гр. София; р-н Лозенец; ул."Трепетлика" №5; Ет. 4; email: selva@selva.bg
Адрес на управление:
1407 гр. София; р-н Лозенец; ул."Трепетлика" №5; Ет. 4; email: selva@selva.bg