СЕЛМАРК

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-5-5 / 17.03.2023
 • Валиден от
  17.03.2023
 • Валиден до
  17.03.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СЕЛМАРК" ООД
ЕИК:
204279948
Лице с представителна власт:
Джеймс Джъстин Селърс и Грегъри Кенет Шарп, поотделно