СЕМА ГРУП

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-116-5 / 09.12.2020
 • Валиден от
  09.12.2020
 • Валиден до
  09.12.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СЕМА ГРУП" ЕООД
ЕИК:
831187157
Лице с представителна власт:
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИНЕВ