СИ ЕС ДЖИ ТРЕЙДИНГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-19-5 / 27.02.2020
 • Валиден от
  27.02.2020
 • Валиден до
  27.02.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СИ ЕС ДЖИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
ЕИК:
205755439
Лице с представителна власт:
Никола Николов Геков и Николай Димитров Николов, заедно и поотделно