СПЕЦИАЛ СЪПЛАЙ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-120-5 / 01.11.2018
 • Валиден от
  01.11.2018
 • Валиден до
  01.11.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СПЕЦИАЛ СЪПЛАЙ" ЕООД
ЕИК:
205015870
Лице с представителна власт:
Петър Валериев Китев