СТАЗИС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-30-5 / 01.04.2020
 • Валиден от
  01.04.2020
 • Валиден до
  01.04.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СТАЗИС" ООД
ЕИК:
206021882
Лице с представителна власт:
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ