СТАР ФОРС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-118-5 / 18.09.2019
 • Валиден от
  18.09.2019
 • Валиден до
  18.09.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СТАР ФОРС" ЕООД
ЕИК:
831194803
Лице с представителна власт:
КОНСТАНТИН МАРИНОВ МАДЖАРОВ