Т.ТРЕНДАФИЛОВ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-153-5 / 30.10.2019
 • Валиден от
  30.10.2019
 • Валиден до
  30.10.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Т.ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД
ЕИК:
121421861
Лице с представителна власт:
ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ