ТБС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-48-5 / 12.08.2020
 • Валиден от
  12.08.2020
 • Валиден до
  12.08.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТБС" ЕООД
ЕИК:
175058431
Лице с представителна власт:
СТЕФАН КИРИЛОВ ГЪЛЪБОВ