ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-42-5 / 21.05.2020
 • Валиден от
  21.05.2020
 • Валиден до
  21.05.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ" ЕАД
ЕИК:
129008074
Лице с представителна власт:
КАЛИН АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
Седалище:
1000 гр. София, ул. "Иван Вазов" №12; Ет. 4; тел. 02 8062755, email: terem@nat.bg