ТЕТРАКОМ - 2

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-96-5 / 03.10.2022
 • Валиден от
  03.10.2022
 • Валиден до
  03.10.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТЕТРАКОМ - 2" ЕООД
ЕИК:
201741659
Лице с представителна власт:
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МАНОВ
Седалище:
2700 Благоевград кв. "Запад" Бл. 57; Ет. 5; Ап. 2;
Адрес на управление:
2700 Благоевград кв. "Запад" Бл. 57; Ет. 5; Ап. 2; тел. 073884278, email: tetrakom_bg@yahoo.com