ТЕХРЕМОНТТ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-79-5 / 01.11.2018
 • Валиден от
  01.11.2018
 • Валиден до
  01.11.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТЕХРЕМОНТТ" ЕООД
ЕИК:
204951545
Лице с представителна власт:
Йоаннис Гиофкос