ТРАНСАРМЪРИ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-136-5 / 04.12.2019
 • Валиден от
  04.12.2019
 • Валиден до
  04.12.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТРАНСАРМЪРИ" ООД
ЕИК:
205186767
Лице с представителна власт:
СТАНЧО ПЕТКОВ ПЕТКОВ