ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-60-5 / 30.08.2022
 • Валиден от
  30.08.2022
 • Валиден до
  30.08.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ" ЕООД
ЕИК:
175169296
Лице с представителна власт:
БОРИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ РУСИНОВ