ТРЕЙДМЕКС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-183-5/31.01.2020 Изм. № 1/24.02.2021 / 24.02.2021
 • Валиден от
  24.02.2021
 • Валиден до
  31.01.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТРЕЙДМЕКС" АД
ЕИК:
201479573
Лице с представителна власт:
Петър Атанасов Манджуков
Седалище:
1616 София, ул. "Беловодски път" №15-17
Адрес на управление:
1616 София, ул. "Беловодски път" №15-17, тел. 029170214, email: jsc@trademex.org