ТЪРЕВ СОЛАР

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-104-5 / 25.09.2018
 • Валиден от
  25.09.2018
 • Валиден до
  25.09.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТЪРЕВ СОЛАР" ЕООД
ЕИК:
200878270
Лице с представителна власт:
АТАНАС КИРИЛОВ ТЪРЕВ