УОТЪР СТОУН

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-8-5 / 25.02.2022
 • Валиден от
  25.02.2022
 • Валиден до
  25.02.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"УОТЪР СТОУН" ЕООД
ЕИК:
203899427
Лице с представителна власт:
Кирил Димитров Кленовски